Föreningen Ekologisk-
Organisk
Biodling.

"Bi-Logi" Organic Beekeeping.
Ekologisk Biodling, Ekologiska Bin.
Organisk Biodling, Organiska Bin.
Biologisk Biodling, Biologiska Bin.

Målsättning
Ekologi - ekologisk
Vad är ekologi?
Kortfattat om HONUNG.
Samtalsforum

Ekologisk bekämpning – vad är det?

Skicka till:
...

Följ Elgonbin på Eriks blogg - Klicka här.
Sustainable Beekeeping
-BEE CULTURE 2008.

.
Hållbar biodling - 2008.
Biodling är roligt och lönsam - 2007.
Naturligare vax - 2006.

.....
Ny handläggare av bifrågor på Jordbruksverket
Referat från Jordbruksverkets
konferens i bifrågor 2007.
Kerstin Ebbersten_Binas spännande genetik
.........

Forum för Naturlig Biodling.
Ekologisk biodling, Ekologiska bin.
 Kemifria alternativ mot varroa. 

Detta är ANEKDOTEN om bisamhället som inte vill dö. 
En inte vidare duktig biodlares stapplande steg.

En inte speciellt duktig biodlares fundering. 
Vad biodlingen ställt till för oss . . .  
...

Upprop: Rädda Läsös mörka bin.  Läs EU-utslaget här.
Josef Starks Minnesfond.

Bildsidor med mörka nordiska bin.    JamtBi     SICAMM   ElgonBi. SBR
Övriga innevånare i bisamhället.

Bildsida NordBi-reservatet Jämtland.  NordBi  
.....
Bilder med bi-blommor och andra blommor i Bigård BoGi. INSEKTER mm Fjärilar.  Humlor i bild.  Bombylius  Blomflugor -  solitärbin 
 
Krabbspindel.   Skalbaggar. 
-*-
 
      Webbmaster: Bosse Malmgren mail:    www.bibilder.se